materjalimaailm.ee - headeri pilt

Avaleht

Info: Kaido Reivelt (kaido@fyysika.ee).

 

Materjalimaailm.ee on materjalinäidiste kogu, mis sisaldab praeguse seisuga üle 200 eksponaadi. Näidised on nii looduslikku kui tehislikku päritolu, viimased iseloomustavad inimkonna materiaalset kultuuri selle algusaegadest kuni tänase kõrgtehnoloogilise ühiskonnani. See veebipesa siin sisaldab näidiste kirjeldusi ja lisainformatsiooni materjalide koostise ja ehituse, omaduste, saamisviiside ja rakenduste kohta ning viiteid vastvatele infoallikatele (kirjandus & Internet). Kirjeldatakse ka demoeksperimente, mis vastava näidise omadusi ilmestavad. Seonduvalt konkreetsete materjalidega käsitletakse ka mõningaid tehnoloogilisi ja uurimismeetodeid. Iga vasakul olevast tähestikulisest menüüst valitav kirje sisaldab üldjuhul andmeid mitme vastava teemaga seoses oleva näidise kohta, vajadusel on vaadatav ka kõigi näidiste koondnimekiri ja katsete/demode koondnimekiri. Pikemate kirjutiste nimistu (mis esialgu pole eriti pikk) viitab konkreetseid materjalikirjeid täiendavale ja/või üldise sisuga teabele.

Siinne teave ei ole kavandatud väga detailse infoallikana konkreetsete materjalide kohta, pigem laiemale huviliste ringile tutvustamaks materjalide maailma mitmekesisust, spetsiifilisema huvi korral palume kontakteeruda koostajatega. Kõigile kirjete pealkirjadele on antud ka ingliskeelsed vasted võimaldamaks, kuniks puudub materjalide täielik tõlge, iseseisvat veebiotsingute vastavate märksõnade järgi. Kirjetes sisalduvate veebiviidete järel on nurksulgudes toodud kuupäev, millal vastava dokumendi olemasolu viimati sedastati. Tekstis sisalduvatel piltidel klõpsates avanevad kirje aknas piltide suuremad versioonid (50…70 kB). Kirjeldustesse on lisatud ka Google Maps kaardiviiteid (tehased, kaevandused jt), klikates View Larger Map → More … ja märgistades Photos pääseb ligi vastavast objektist tehtud fotodele.

Kogu siinne foto- ja videomaterjal ning joonised on originaalsed, nende mittekommertsiaalsel kasutamisel palume lisada viite originaalallikale: Materjalimaailm – World of Materials koos vastava URL-ga teksti <http://www.physic.ut/materjalimaailm> või hüperlingina. Materjalide igasugune tulunduslik kasutus on võimalik vaid meiega kooskõlastatult.

Kogu tekkele ja kasvule on kaasa aidanud paljud inimesed ja organisatsioonid, kes ka vastavates kirjetes nimetatud ja tänatud. Kirjete koostamisel ja pildimaterjali tootmisel on olnud tegevad üliõpilased Taavi Audova, Riho Kallaste, Kermet Koorts ja Ailet Õis. Paljude demode seadistamisel ja läbiviimisel on abistanud Koit Timpmann.

Kui Teie siiatuleku eesmärgiks ei olnud tutvumine mõne kindla materjaliga, siis võib Teid huvitada küsimus, et mis on siin kõige huvitavam? Niipalju kui inimesi, on küllap ka erinevaid maitseid ja eelistusi, koostaja enda kindlateks lemmikuteks on aga ferrovedelik, helkurmaterjalid ja Silly Putty.

“Materjalimaailma” tutvustamist on nüüd alustanud ka portaal looduskalender.ee – mõneti vabamas “kirjandulikus” vormis ja täiendava graafilise materjaliga, huviline leiab viited seniilmunud artiklitele siit.

Võtke kontakti, kui

  • olete huvitatud koguga tutvumast kohapeal;
  • olete huvitatud temaatilisest loeng-demonstratsioonist kohapeal, Teie koolis, asutuses või mujal;
  • Teil on märkusi, täiendusi või täpsustusi käesoleva veebimaterjali kohta, sh. copyright-iga seonduvaid.
  • Teil on ideesid ja/või eksponaate kollektsiooni täiendamiseks. Lahked annetused (näiteks materjalidest mida Teie firma toodab – kasutab – vahendab) on tänuga oodatud ja tunnustatud, võimalikud on rahalised kokkulepped ja eksponaatide vahetus.

 

Tere tulemast materjalimaailma!
Professor Jaak Kikas,
TÜ Füüsika Instituut

 

Kontakt: Jaak Kikas Tel.: 7375541
TÜ Füüsika Instituut Faks: 7375540
Riia 142, 51014 Tartu E-post: jaak.kikas@ut.ee

© Jaak Kikas, 2003-2008

Print Friendly, PDF & Email