materjalimaailm.ee - headeri pilt

Kermetid

Cermets


Koostis / struktuur

Keraamika-metall komposiitmaterjalid, kõva keraamilise materjali (nt. volframkarbiidi, alumiiniumoksiidi) terakesed asetsevad suhteliselt pehmes metallmaatriksis (raud, koobalt, nikkel, kroom).

Omadused

Ühendavad keraamiliste materjalide ja metallide positiivseid omadusi (esimeste suur kõvadus + teiste sitkus) ja suruvad maha eboovitavaid omadusi (keraamika haprus ja metallide pehmus).

Saamine

Valmistatakse pulbermetallurgilisel menetlusel, üks kermetite arendusuundi on olnud võimalikult peeneteraliste (< 1 mm) lähtepulbrite väljatöötamine.

Rakendused

Kulumiskindlate detailide valmistamiseks (düüsid, lõikeinstrumentide terad). Nt. kermetist liivapritside düüside eluiga võib olla ligi 100 korda pikem metalldüüside omast.

Näidised


E75.1. Volframkarbiid-koobalt kermetist kütusepõleti düüs. Düüs  on valmistatud TTÜ pulbermetallurgia tootmisharu labori poolt väljatöötatud  kõvasulamist, pihusteid kasutati NSVL suurtes vedelküttel (masuudil) töötavates elektrijaamades. Nende tööiga oli 15-20 korda suurem kui tööriistaterasest pihusteil. Pihustid olid seeriatootmises alul tehases “Ilmarine”, mis hiljem eraldus omaette väikettevõtteks “Kermis”.

Tänu: Ants Lõhmus, Jüri Pirso

Koostas: Jaak Kikas

Print Friendly, PDF & Email