materjalimaailm.ee - headeri pilt

Mammutikihv

Mammoth tusk


[ka mammutiluu – mammoth ivory,]

vrdl. elevandiluu – (elephant) ivory]

Koostis / struktuur

Mammutikihv (sarnaselt elevandikihvale) on arenenud evolutsiooni käigus loomade hammastest. Kihv on algselt kaetud õhukese emailikihiga (vrdl. hambavaap), mis aga looma vananedes ära kulub. Kihva sisu – dentiin – on biokomposiitne materjal, mis sisaldab mineraalset osa ja sidusproteiine (kollageen). Kihv on kihilise struktuuriga tingituna dentiinikihi erinevast kasvukiirusest eri aastaaegadel (“aastarõngad”). Dentiin ei ole poorne erinevalt mõnedest teistest biokomposiitidest (puit, tugiskeleti luud). Mammutikihva (ja elevandikihva) poleeritud ristlõigetel ilmnevad nn. Schregeri jooned (Schreger lines) – kaks omavahel lõikuvat vahelduvatest heledamatest ja tumedamatest paralleelsetest joontest moodustunud triibustikku, mis on materjali karakteerseks tunnuseks.

Omadused

Valkjaskollakas (seest) materjal, tihedus 1900 kg/m3 (tihedam kui luukude), hõlpsasti töödeldav.

Saamine

Kesk- ja hilispleistotseenis Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas elanud londiliste perekonda Mammuthus kuulunud loomade jäänustest (sh. Siberi ja Alaska igikeltsas säilinud mammutijäänustest)

Rakendused

Ajalooliselt omanud tähtsust töö-, jahi- ja sõjariistade valmistamiseks. Tänapäeval dekoratiivmaterjalina (nikerdused), kompenseerimaks mõneti ka elevandiluu kasutuskeeldu ja vähendamaks survet viimase illegaalseks kasutamiseks.

Näidised


E58.1. Mammutikihv.


E58.2. Inimhammas. Hammast katva vaaba koostisesse kuulub põhiosana kõva mineraal kaltsiumhüdroksiapatiit (Ca5(PO4)3OH), sidematerjalina proteiin keratiin (keratin).

Demod, katsed


D58.1. Schregeri jooned.

Viited:

  1. “Elephant and Mammoth Ivory”, Fact Index [20.08.04]
  2. “Is it ivory?” The Sloperama Mah-Jongg Zone [20.08.04]
  3. Ja kuningas valmistas suure elevandiluust aujärje ja kattis selle puhta kullaga.

1. Ku 10:18 /Piibli sõnaotsing: Bible Gateway/

Tänu: Ants Kikas, Ülle Öövel

Koostas: JK

Print Friendly, PDF & Email