materjalimaailm.ee - headeri pilt

Pigi

Pitch


Koostis / struktuur

Pigi on amorfne aine, mis koosneb põhiliselt suure molekulkaaluga polütsüklilistest aromaatsetest (mitut benseenituuma sisaldavatest) süsivesinikest.

Omadused

Tumepruuni kuni mustja värvusega tahke aine või väga viskoosne vedelik. Sisaldab kantserogeene (vähkitekitavaid ühendid).

Saamine

Biogeense materjali (puit, kivisüsi, pölevkivi, nende töötlusproduktid) termilisel töötlusel või nafta pürolüüsimisel saadud õli (tõrva) destilleerimise jääk. Pigi rohke teke küttekolletes on vale põlemisrežiimi ebasoovitav tagajärg, pigi lagundab lõõre ja on tuleohtlik.

Rakendused

Hüdroisolatsioonina ehituses, sh katuste katteks. Grafiitelektroodide tootmiseks. Süsinikelektroodide valmistamiseks alumiiniumitööstusele (koksipuru sidumiseks).

Näidised


E78.1. Põlevkiviõli pigi EK (Viru Keemia Grupp).

Pehmenemistäpp 72-77 ºC. Suhteliselt madala kantserogeensusega (väiksem kui kivisöetõrvast toodetud pigil).

Demod, katsed


D78.1. Pigi puruneb haamrilöögist, on aga samas võimeline aeglaselt voolama (vt. D78.2).


D78.2. Pigi voolamine. Aastatel 1942 – 1969 toimus selline pigi U-torus voolamise katse TÜ füüsikaosakonna demokabinetis (vasakpoolne foto), stendile on kirjutatud kuupäevad, millistel pigi nivoo torus fikseeriti (esimene: 1. mai 1942. a., viimane:20. märts 1969. a.).


Käivitasime sarnase katse uuesti 1. detsembril 2004. a. (alumised fotod) – kannatlikkust jälgimisel!

Viited:

  1. Õlipigi [31.04.2010]
  2. Oskar Loorits “Endis-Eesti Elu-Olu II” 86. Tõrva, tökati ja pigiasjandusest [22.11.04].

Tänu: Pavel Šupletsov, Viru Keemia Grupp, Koit Timpmann

Koostas: JK

Print Friendly, PDF & Email