materjalimaailm.ee - headeri pilt

Püriit

Pyrite


Koostis / struktuur

Raua ja väävli ühend, raudsulfiid (FeS2), kristallsüsteem: kuubiline. Sama keemilise koostisega aga erineva struktuuriga on raudsulfiidi teine polümorf, markasiit.

Omadused

Kollaka metalliläikega (“kassikuld”), kõvadus 6 … 6,5, tihedus 5100 kg/m3. Elektriliselt on püriit pooljuht.

Saamine

Looduslik. Mitmeid erinevaid tekkeviise. Levinud mineraal Eesti maapõues … ja võib-olla ka Veenuse mäetippudel [14.12.03].

Rakendused

Ajalooliselt olnud kasutusel väävli, väävelhappe tootmiseks, praegu maavarana vähetähtis.

Näidised


E44.1. Polükristalne püriit.

E44.2. Püriidi monokristallid.

Viited:

  1. PYRITE (Iron Sulfide) [14.12.03].
  2. The mineral pyrite (“fools gold”) [14.12.03]
  3. Pyrite Mineral Data [14.12.03]
  4. THE METAL-FROSTED MOUNTAINS OF VENUS! [14.12.03]

Tänu: Viivika Mitt

Koostas: Ailet Õis, JK

Print Friendly, PDF & Email