materjalimaailm.ee - headeri pilt

Raudpuu

Iron wood


Koostis / struktuur

Kõrbe raudpuu  (Olneya Tesota, i.k. Desert Iron Wood) puit.

Omadused

Tumepruuni värvusega tihe puit, kuiva puidu erikaal 1240 kg/m3. Vähemalt annab sellise tulemuse näidise E45.1 mõõtmine (vt D45.2), Internetis on Olneya Tesota puidu tiheduse kohta toodud ka väiksemaid väärtusi.

Saamine

Looduslik. Ameerikas Lõuna-Arizona ja Põhja-Mexico kõrbetes (nt. Sonorani kõrb), eluspuude langetamine on seadusega keelatud.

Rakendused

Väärispuit. Dekoratiivesemete (sh. ajalooliselt indiaanikultuurides) ja väikemööbli valmistamiseks.

Näidised


E45.1. Raudpuu puit

Demod, katsed


D45.1. Raudpuu puit upub vees (veepinnal ujub balsapuit).


D45.2. Raudpuu puidu tiheduse määramine. Ebakorrapärase kujuga veest tihedama keha tiheduse määramise levinud mooduseks on tema kaalukaotuse määramine vees. Kui teada on keha mass (eelnevast kaalumisest, vasakpoolne foto) m ja kaalukaotus vees Dm, siis keha tihedus r = r v m/Dm, kus r v on vee tihedus. Samaväärselt võime aga kasutada ka veeanuma kaalu kasvu Dm, kui selle sisse on niidi otsas riputatud uuritav keha, mis peab olema täielikult uputatud, ei tohi aga toetuda vastu anuma põhja (vasakpoolne foto, kaal oli enne katsekeha uputamist nullitud ja näitab meid huvitavat kaalu kasvu). Viimane meetod on sobivam, kui vedrukaalu asemel on kasutada plaatkaal. Raudpuu näidise E45.1 jaoks saame tiheduseks 1236 kg/m3.

Tänu: TÜ Teaduskeskus AHHAA

Koostas: Taavi Audova, JK

Print Friendly, PDF & Email