materjalimaailm.ee - headeri pilt

Rõhku kuvav kile

Pressure indicating film


Koostis / struktuur

Ühest või kahest kihist koosnev kilematerjal, mis sisaldab mikokapseldatud reagenti. Rõhu mõjul kapslid purunevad ja vabanenud reagendi reaktsiooni tõttu kilematerjaliga see värvub (pöördumatult). Kapslid on arvestatud erinevatele purustavatele rõhkudele – värvuse intensiivsus kasvab seetõttu rõhu kasvades ja on rõhu järgi kalibreeritav.

Omadused

Värvub rõhu mõjul, värvuse intensiivsuse järgi saab leida värvumist põhjustanud rõhu väärtuse.

Saamine

Täpsem info puudub, mikrokapseldamise erinevate tehnoloogiate kohta vt Micro-encapsulation. Wikipedia [17.02.07]

Rakendused

Rõhu pindjaotuse määrmiseks. Lihtsamates variantides toimub rõhu suuruse määramine võrdluse kaudu etalon-värvitabeliga.

Näidised


E92.1. Pressurex® Ultra Low Film (kahekihiline) rõhkudele 0,2-0,6 MPa (rõhuühikuid konverteerida saate siin). Paremal fotol vastav etalon-värvitabel, millelt leitavate numbrite abil saab vastavalt graafikult leida rõhu väärtused.

Demod, katsed


D92.1. Sendi jälg, jäädvustatud Pressurex® Ultra Low Film kiledele asetatud mündi rõhumisega.


D92.2. Rõhuülekanne graanulmaterjalides. Fotol olev alt lahtine plastsilinder on osaliselt täidetud 2 mm läbimõõduga klaaskullikestega, millele avaldatakse vertikaalset rõhku. Klaaskuulikeste alla alusele on paigutatud Pressurex® Ultra Low Film kiled.

Kõige alumises kihis paigutuvad kuulikesed heksagonaalselt (tihedaim pakend) – niivõrd kuivõrd seda võimaldab konteineri silindriline vorm ja kuulikeste vahelised hõõrdejõud (vasakpoolne foto, vt ka D14.5. Kristalli mudel). Sellist paigutust kinnitab ka kilesse jäädvustatud rõhupilt (parempoolne foto). Samalt pildilt on aga ka näha, et rõhk mida kuulikesed alusele avaldavad, varieerub kuulikeselt kuulikesele oluliselt. Rõhku ülekandvate kuulikeste vahele jäävad “valged laigud” – piirkonnad, kus kuulikesed alust praktiliselt ei rõhu. Taoline mittehomogeenne rõhuülekanne on üks graanulmaterjalide eripärasid, mida ka intensiivselt uuritakse.

Viited:

  1. Pressurex® Pre-Scale Pressure Indicating Film [16.02.07]
  2. Fuji Prescale Film – pressure sensitive film [16.02.07]

Tänu: EFS Teadusbuss “Suur Vanker”

Koostas: JK

Print Friendly, PDF & Email