materjalimaailm.ee - headeri pilt

Soojusiolatsioon

Thermal insulation


Koostis / struktuur

Enamasti väikese tihedusega poorsed või fiibermaterjalid.

Omadused

Väike soojusjuhtivus. Ehituses kasutavate soojusisolatsioonmaterjalide (klaasvill, kivivill) soojusjuhtivustegurite* tüüpilised väärtused on 0,03 … 0,05 W/mK.

* materjali soojusjuhtivustegur l näitab soojushulka, mis kandub ajaühikus läbi ühikulise paksusega materjalikihi pinnaühiku juhul kui temperatuuride erinevus kihi kahe pinna vahel on üks kraad. SI süsteemis on l mõõtühikuks W/mK.

Saamine

Erinev. Klaasvilla fiibrid saadakse loodusliku liiva, utiilklaasi ja sulamist soodustavate lisandite sulamassi tsentrifuugimisel läbi väikeste avade, millele järgneb fiibrite sidumine polümeriseeruva sideainega. USA kosmosesüstikute soojusisolatsioonis kasutatakse kokkupaagutatud amorfseid 25 … 50 mm läbimõõduga kvartsfiibreid (tühikud täidavad 90% materjalist).

Rakendused

Vajaliku temperatuurivahe hoidmiseks erinevate keskkondade vahel.

Näidised


E47.1. Tükikesed süstiklaev Columbia pinnakattest.

Viited:

1. THERMAL PROTECTION SYSTEM [17.10.04]

Koostas: Ailet Õis, JK

Print Friendly, PDF & Email