materjalimaailm.ee - headeri pilt

Sool-geel materjalid

Sol-gel materials


Koostis / struktuur

Sool-geel meetodil saadud oksiidid (SiO2, TiO2, ZrO2 jt.), võivad sisaldada kontrollitud lisandeid.

Omadused

Sõltuvad keemilisest koostisest ja valmistamise tingimustest, suurtes piirides on varieeritav saadavate materjalide tihedus ja mikrostruktuur.

Saamine

Põhineb lähteaine (alkoksiidid) hüdrolüüsil ja hüdrolüüsi produktide kondensatsioonil:

Räni (M=Si) puhul on levinud lähteaineteks räni(IV)metoksiid (R=CH3) ja räni(IV)etoksiid (R=CH2CH3). Ülaltoodud reaktsioonide tagajärjel moodustub kolmemõõtmeline ränidioksiidi (korrastamata) karkass (geel). Saadud geel kuivatatakse ja vajadusel-võimalusel kuumutatakse tihendamiseks.

Rakendused

Pinnakated, legeeritud klaasid.

Näidised


E74.1. Sool-geel meetodil saadud legeeritud kvartsklaas, kuhu on valmistamise käigus sisse viidud erinevaid orgaanilisi värvaineid.

Viited:

  1. Valter Reedo “Madaladimensionaalsete optiliste materjalide valmistamine sool-geel meetodil” (magistritöö), Tartu Ülikool, Tartu, 2004 [12.04.2011]

Tänu: Indrek Renge, Jelena Bitova

Koostas: JK

Print Friendly, PDF & Email