materjalimaailm.ee - headeri pilt

Volfram

Tungsten


Koostis / struktuur

Keemiline element volfram (W), ruumkeskendatud kuubiline kristallvõre.

Omadused

Valkjashallikas raske metall, tihedus 19 250 kg/m3. Volframil on kõigist metallidest kõige kõrgeim sulamistemperatuur: 3695 K (3422 °C) ja väga väike soojuspaisumistegur.

Saamine

Saadakse volframimaakidest (raud-magneesium volframaat FeWO4/MnWO4, kaltsiumvolframaat CaWO4), maailma suurim volframitootja on Hiina (umbes 75% maailma kogutoodangust).

Rakendused

Hõõglampide hõõgniidid. Röntgentorude anoodid. Kaarleekelektroodid. Metallide vaakuumaurustamisel aurustusalustena. Tööriistateraste (kiirlõiketerad) jt. sulamite koostises. Spordivahendites (balansseerimiseks, raskuskeskme asendi nihutamiseks – nt. golfikeppides). Püssikuulide lennuomaduste parandamiseks ja neis keskkonnaohtliku plii asendamiseks (loodussõbralikud “rohelised kuulid” – kas pihtasaajal sellest teadmisest kergem on?). Nn. kineetilise energia relvades energiakontsentraatorina [3]. Kiirguskaitsematerjalina gammakiirguse nõrgendamiseks. Volframi ja süsiniku ühend volframkarbiid on tänu oma kõvadusele laialdaselt kasutusel abrasiivmaterjalina ja lõikeriistade valmistamisel (vt ka “Kermetid”).

Näidised


E55.1. Meditsiinilise röntgentoru anood (vasakul). Selle pöörleva anoodi kaal on 220 g. Tuhmim riba elektroodi pinnal – piirkond, kust elektronkiir on volframit aurustanud. Raske aatomina (tuumalaeng 74) tekitab volfram efektiivselt pärssikiirgust (pideva spektriga röntgenkiirgus, mida kiirgab volframituuma elektriväljas kiirendusega liikuv elektron). Ka võimaldab volframi kasutamine anoodi kõrgemat töötemperatuuri, st.suuremat elektronkiire intensiivsust ja tulemusena suuremat röntgenkiirguse intensiivsust.
E55.2. Vaakuumaurustamiseks kasutatav volframvannike (paremal)


E55.3. Volframelektrood.

Viited:

  1. Chemistry : Periodic Table : tungsten : key information [17.08.04].
  2. Tungsten.- An Overview [17.08.04]
  3. Tungsten, in “Webster’s Online Dictionary. The Rosetta EditionTM” [18.09.04]

Tänu: Jaan Susi, Aarne Kasikov

Koostas: JK

Print Friendly, PDF & Email